Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys. Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut. Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering. Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information. Bland våra medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys.

Metria omsätter ca 420 MSEK och har cirka 300 medarbetare med 24 kontor runt om i landet.
Verksamhet
Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden – Plan & Mät, Konsult & Analys, Geodata, samt Operations. Bland medarbetarna finns experter inom geodata, geodesi, kartografi, fjärranalys och GIS-analys samt IT kompetens. Metria är ett svenskt aktiebolag som är helägt av staten.

 

Regionchef Plan och Mät

Öst

Affärsområdet Plan och Mät
Plan & Mät samlar in geografisk data med hjälp av flygplan, drönare och mätningsingenjörer på fält. Med vår lokala GIS-kompetens kan vi göra väldigt kundnära lösningar. Beroende på vad som efterfrågas samlar vi in data på det mest effektiva sättet för kunden.

Vi sätter även ut geografisk information när någon till exempel vill bygga, behöver veta hur en ledning går i marken eller ta reda på var det finns en fastighetsgräns. Vi har bred erfarenhet av kommunal mätning, nationella infrastrukturprojekt och internationella karteringar. Vi utför också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. Störst bland kunderna är kommunsektorn, men här finns också många privatpersoner.

Plan & Mät har ca 140 medarbetare spridda på 23 kontor runt om i landet, fördelat på 8 regioner, vilka leds av respektive regionchef. Affärsområdet omsätter ca 140 milj. och har haft en stark tillväxt de senaste åren. En stor potential finns för fortsatt framtida expansiv tillväxt, inte minst i Stockholmsregionen. Nu söker bolaget en chef för region Öst, norra delen som skall utveckla denna del affärsmässigt genom att bygga upp ett starkt team för att möta de behov och den potential som finns inom regionen.

Rapporterar till: Affärsenhetschefen för Plan och Mät
Placering: Stockholm, Kista

Övergripande
Underhålla och bearbeta befintliga kunder, och stötta säljorganisationen vid etablering av nya kunder. Ansvarar för att de anställda är motiverade och har rätt kompetens för att organisationen ska kunna möta kundernas krav. Regionchefen sitter med i affärsområdets ledningsgrupp.
Affärspotentialen i Stockholmsregionen är betydande. Enheten är idag 5 medarbetare och förväntas växa till det dubbla under kommande år, 2019. På lite längre sikt, 2021 kommer enheten sannolikt växt till att vara 15-20 medarbetare stark.

Ansvarsområden
• Resultatansvar för regionen - Säkerställa att verksamheten fungerar tillfredsställande och att affärsmålen nås
• Etablera och bibehålla goda kundrelationer inom den egna regionen
• Ansvara för leveransen av kundåtaganden i enlighet med gällande avtal
• regionen
• Omvärldsbevakning - följ utveckling och förändringar hos såväl konkurrenter som branschen i allmänhet
• Supportera och implementera strategiska initiativ från ledningen
• Attrahera, behålla och utveckla medarbetare enligt Metrias riktlinjer för ledare
• Aktivt arbeta för att säkerställa att medarbetarna har rätt och uppdaterad kompetens
• Bryta ned affärsenhetens mål till gruppmål och tillsammans med medarbetarna individuella mål
• Arbetsmiljöansvar enligt upprättad delegering
• Ansvar för befintliga lokaler inom regionen i samråd med Metrias lokalansvarig
• Budgetansvar
• Personalansvar för de anställda inom sin region
• Medlem i AO Plan och Mäts ledningsgrupp
• Ansvar att informera sig om och följa Metrias Policyer och Riktlinjer

Kontaktytor
• Kunder
• Anställda
• Chefer i affärsområdets ledningsgrupp
• Supportenheter inom Metria (t ex Finans, HR, sälj)

Kvalifikationer
Utbildning
• Ingenjörsutbildning samt gedigen erfarenhet av verksamhetsområdet (ej krav)

Erfarenhet
Sannolikt har rätt kandidat erfarenhet inom antingen Lantmäteriverksamhet eller erfarenhet från tekniska konsultbolag inom byggprojektering eller liknande eller erfarenhet inom kommunal verksamhet från exempelvis samhällsbyggnad.

Förutom ovanstående bakgrund har du:
• Mångårig erfarenhet att arbeta i en affärsutvecklande roll med affärsansvar
• God förståelse för affärsverksamhet inom geodatainformation och geografisk mätning
• Minimum 3 års ledarerfarenhet med förmåga att motivera och utveckla medarbetare
• Erfarenhet från komplex lösningsförsäljning
• Erfarenhet av projektorienterad-/konsultverksamhet
• Ekonomiska kunskaper kopplat till och utnyttjande av relevanta affärssystem
• Goda kunskaper i arbetsmiljö

Personliga egenskaper
• Personalhantering och personalutveckling
• Affärsutveckling
• Resultatorienterad
• Organisatorisk medvetenhet
• Effektiv kommunikation
• Påverkan
• Lyhörd
• Nyfiken, modig

Språk
• Goda kunskaper i svenska och engelska

Övrigt
• Körkort