Affärsområdeschef, Technology Enablement

KPMG Digital Transformation & Innovation befinner sig i en expansiv fas och söker nu en chef för affärsområdet, Technology Enablement. Vill du vara med och driva utvecklingen och stärka positionen på den svenska marknaden genom ett starkt lokalt team och ett globalt expertnätverk? Som ansvarig för affärsområdet Technology Enablement får du möjlighet att arbeta i ett av KPMGs främsta och viktigaste tillväxtområden - transformation och digitalisering och är med och stöttar våra kunder på deras digitala transformationsresa!


Affärsområdeschef, Technology Enablement
Digital Transformation & Innovation (DTI)
Våra kunder står inför en verklighet där digitalisering av verksamheten är affärskritiskt både för att bli mer effektiva och för att öka försäljningen. Men vad är hemligheten bakom en lyckad digi-tal transformation? Mer än ofta handlar det om samspel och tålamod. Vi behöver utvärdera morgon¬dagens risker innan vi tackar ja till dagens möjligheter. Digital transformation berör verksam¬hetens alla led, såväl affärsrelaterade frågor som interna processer. Aldrig har automatise¬ring och smarta IT-lösningar varit så aktuellt som idag, samtidigt som nya system och arbetssätt ökar kraven på säkerhet.

Technology Enablement
Affärsområdet Technology Enablement består idag av 20 medarbetare som har en gedigen erfarenhet av pro¬jekt- och förändringsledning vid implementering av processer samt större organisationsföränd¬ringar. De flesta implementationsprojekt fokusera på att få ett system på plats, förändringsledning och nya processer hanteras separat. Vi har etablerat en modell som tar hänsyn till alla di¬mensioner som behövs för att få till verklig och hållbar förändring. Vi kallar det för Business Integration där vi tar hänsyn till både människa, process, teknik och system.

Som affärsområdeschef leder du försäljningen på den svenska marknaden genom ditt seniora team och ett globalt expertnätverk. En naturlig och viktig del i dina arbetsuppgifter är att ha ett närvarande ledarskap och rekrytera medarbetare vid behov. Du kommer även vara involverad vid uppstart av större komplexa implementationsprojekt för att senare lämna över och istället vara delaktig i olika styrgrupper.

Dina huvudsakliga arbetsområden kommer att vara:
• Affärs- och försäljningsansvar
• Personalansvar och medarbetarutveckling
• Budget-, debitering- och beläggningsansvar
• Kvalitet och risk - efterlevnad av KPMG:s arbetsmetodik
• Ledningsgruppsmedlem i DTI

Dina egenskaper och kvalifikationer
• Minst 8 - 10 års arbetslivserfarenhet som konsult/projektledare vid större implementationer av affärssystemen som ex. SAP och/eller Microsoft Dynamics
• Minst 5 års dokumenterad försäljningserfarenhet med goda resultat mot större industribolag och/eller bank- och finansbranschen
• Minst 5 års erfarenhet av att leda och tillsammans med underställda medarbetare skapa en positiv arbetsmiljö, tillväxt och resultat
• Erfarenhet av att ha arbetat i internationella konsultativa miljöer
• Erfarenhet och ansvarat för affärsplan, budgetarbete och förhandlingar


• Du är prestigelös och öppen samt har ett gott utvecklat affärsmannaskap
• Du är klar och tydlig i ditt ledarskap och har ett förtroendeingivande och kommunikativt sätt
• Du har god samarbetsförmåga och trivs att verka i internationella miljöer
• Genom ett kreativt tänk och entreprenörsanda löser du problem på vägen och åstadkom-mer resultat

Utbildning
Akademisk examen

Språk
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig både muntligen och skriftligen på svenska och engelska