Enterprise Architect / Koncernarkitekt inriktning Information

Övergripande information
Skanska Sverige IT är en integrerad del av Skanska Sverige AB, men levererar IT även till andra delar av Skanska. Då digitalisering ses som en av de viktigaste möjliggörarna för Skanska Sveriges utveckling är vi (Strategi & EA) en nyckelfunktion för Skanska Sveriges framgång och spelar en proaktiv roll i den dagliga verksamheten, både avseende vad vi borde göra i framtiden och vad vi kan stärka idag.

Skanska Sverige syftar till att bygga en hållbar och stabil verksamhet med fokus på hållbar lönsamhet, tydliga arbetssätt, nära ledarskap och engagerade medarbetare. Vi tror att nyckeln kommer vara att vi tillsammans arbetar vidare med en värderingsstyrd och teamorienterad kultur.

Du kommer att ingå i gruppen ”Strategi och EA” som koncernarkitekt (Enterprise Architect) med huvudsaklig inriktning mot information.

För att lyckas i denna roll krävs erfarenhet och kompetens inom informationsarkitektur, men även en god förståelse för övriga lager i arkitekturen. Du förutsätts ha förmåga att sätta dig in i en ny komplex verksamhet. Du kommer arbeta aktivt med att förbättra och systematisera vår arkitekturstyrning. Du är en person som är beredd att ta tag i alla utmaningar och frågor som finns i nuläget, där Skanska är i inledningsfasen att verkligen börja arbeta för att strukturera hur vi arbetar med data och information. Du har kunskap och förståelse för övergripande principer och arbete som syftar till att stärka och optimera helheten - samtidigt som du har erfarenhet, intresse och förmåga att ta dig an arbete för att stärka grunden för informationsarkitektur mer operativt.

Som EA/koncernarkitekt säkerställer du en helhetssyn tvärs kärnverksamheter och supportfunktioner samt analyserar och visualiserar beroenden inom och mellan de olika arkitekturlagren. Du tar fram målarkitektur och arbetar i tvärfunktionella grupper tillsammans med representanter från affärsenheter, externa leverantörer och kollegor från IT.

Om rollen
Som Enterprise Architect på Skanska Sverige AB får du möjlighet att driva utveckling, förbättringsarbeten och problemhantering, ofta nära Skanskas affärsverksamhet och kunder. Du blir en viktig spelare i att skapa förtroende för IT och gruppen ”Strategi & EA”.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Vara specialist inom området informationsarkitektur i gruppen och på Skanska Sverige
• Arbeta med att ta fram riktlinjer, strategier och andra styrande dokument inom framför allt informationsområdet, men även för de andra lagren inom arkitektur
• Agera förändringsledare och stärka förståelsen för möjligheter med information och data, samt stärka förståelsen för vad som är viktigt och vad som krävs för att lägga grunden och på sikt kunna få ut nyttor och konkreta värde från Skanskas information
• Arbeta i och/ eller stötta projekt med syfte att stärka Skanska Sveriges data- och informationshantering, både inom Skanska Sverige, men även till viss del globalt
• Facilitera workshoppar
• Dokumentera begrepps-och informationsmodeller
• Tydliggöra nuläge och målarkitektur samt analysera gap
• Stötta respektive verksamhet i arkitekturdiskussioner (projekt och linjeverksamhet) med specialistkunskap och arkitekturstöd
• Säkerställa en helhetssyn tvärs kärnverksamheter och supportfunktioner
• Analysera och visualisera beroenden inom och mellan de olika arkitekturlagren
• Stötta i tolkning av och följa upp efterlevnad av arkitekturprinciper

Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Då vi är en stor organisation så söker vi dig som har dokumenterad erfarenhet från liknande roll från större företag.

Din kommunikationsförmåga gör att både budskap och nyttor lyfts fram effektivt och tydligt. Önskade erfarenheter nedan:
• Senior EA/Informationsarkitekt med 7–10 års erfarenhet som EA/koncernarkitekt med fokus på information
• Erfarenhet av förändringsledning – måste besitta vilja och intresse att driva förändring
• Mycket god analytisk förmåga
• Dokumenterad erfarenhet och kompetens inom informations- och gärna även applikationsarkitektur
• Förmåga att förmedla och diskutera arkitekturfrågor med både tekniker och verksamhetsledare
• Förmåga att kommunicera arkitekturfrågor både i tal och skrift på ett strukturerat sätt
• Certifiering inom Enterprise Architecture eller Information Architecture är mycket meriterande
• Erfarenhet av arbete med att utveckla målarkitektur
• Förståelse och kunskap om alla lager i koncernarkitekturen
• Modellering och grafiska representationer (gärna i Aris)
• Kunskap om arkitekturramverk

Egenskaper
Som person har du en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa problem på ett enkelt och tydligt sätt på både engelska och svenska. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du är ansvarsfull, självgående och tar initiativ.

• Vi tror att du är erfaren inom området och kan behålla lugnet även i pressade situationer
• Coachande och stöttande – har förmågan att vägleda utvecklingsprojekt
• Strukturerad och analytisk – förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa problem och hitta effektiva och hållbara lösningar
• Du har erfarenhet av att kommunicera med olika målgrupper, från tekniker till högre ledning, och kan göra det på ett pedagogiskt, effektivt och tydligt sätt
• Du klarar att arbeta självständigt men värdesätter att ingå i ett team där alla stöttar varandra utöver de egna målen.
• Du klarar att väcka engagemang för dina frågor på ett pedagogiskt sätt
• Tålmodig, uthållig och en förväntad ”auktoritet” inom bolaget – med utgångspunkt i din kompetens och erfarenhet
• En idérik person med ledaregenskaper som är tydlig, konkret och realistisk
• Pedagogisk, kommunikativ och bra på att lyssna och läsa av situationer
• Har förmågan att kunna identifiera och pedagogiskt förmedla affärsmöjligheter via ett strukturerat och begripligt arkitekturarbete

En jordnära, ödmjuk och tålmodig person som har förmågan att känna in och avgöra när man ska gasa/bromsa och som även kan sätta ner foten och hålla emot när så behövs.

Utbildning
Önskvärt åtminstone en fil.kand. och med fördel tydligt kopplat till ditt specialistområde. En examen är inte nödvändig om kunskap erhållits genom praktiskt arbete.

Språk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Resor
Normal omfattning och beror mycket på var du är bosatt.